Щедрий вівторок! Допоможіть фермі для вразливих дітей і сума пожертви подвоїться!

В цьому році ми всі переконалися, наскільки важлива взаємопідтримка та солідарність у важкі часи.

Вже скоро, 1 грудня, Щедрий вівторок. Це той день, коли безліч людей у ​​всьому світі разом надають допомогу тим, хто її потребує. І ми в Фонді “Шлях до дому” будемо раді, якщо ви теж приєднаєтесь до участі!

На крауфандінг-платформі Global Giving стартував новий наш збір коштів. Мета – відновити зруйновану ураганом теплицю на нашій соціальній фермі в Одеській області, в селі Лібенталь.

Підтримайте наш проект тут!

110 соціально вразливих дітей та жінок, які проживають та відвідують центри Фонду «Шлях до дому», будуть забезпечені овочами і зеленню круглий рік. А хлопці з особливостями розвитку та сироти з сільських громад зможуть отримати навички сучасного агровиробництва під час навчання в нашій Школі Молодого Фермера. Це дозволити їм нормально соціалізуватися і забезпечувати себе в майбутньому.

Build Greenhouse! Train, Feed Poor Kids and Youth

Donate Now

Увага! Тільки в Щедрий вівторок – 1 грудня Global Giving додасть заохочень на 1 млн доларів до всіх донатов на проекти на платформі в цей день. Тобто ваше пожертвування реально може стати вдвічі більше!

90% вихованців інтернатів в Україні в майбутньому мають проблеми з соціалізацією і працевлаштуванням. Особливо в сільській місцевості, де високий рівень бідності. Для них Фонд “Дорога до дому” запустив Школу молодого фермера на своєму господарстві в селі Лібенталь під Одесою.

Сильний ураган зруйнував теплицю на фермі в лютому 2020 року, весь врожай редиски та зелені був знищений. Зима близько. Терміново відновити теплицю важливо не тільки для Школи фермера. Підопічні трьох центрів Фонду для кризових дітей і жінок харчуються органічними продуктами звідти весь рік. Якщо ми зараз зберемо кошти і побудуємо теплицю, наші підопічні вже в лютому будуть мати на столі свіжі овочі та зелень.

Ця теплиця – головний навчальний майданчик для практики в Школі молодого фермера. Ця програма менторського навчання навичкам агробізнесу, новим агротехнологій і soft skills впроваджується для молодих людей з труднощами в соціальною адаптацією, а також для хлопців з сільських інтернатів. Частина овочів і зелені йдуть на продаж, завдяки чому підтримується робота ферми.

Продуктивна робота ферми має велике значення для стійкості соціальних програм Фонду для вразливих дітей, молоді та жінок. Випускники Школи молодого фермера зможуть соціалізуватися і забезпечувати себе надалі: отримати роботу на фермі, агропідприємстві, або організувати своє фермерське господарство. Фонд «Шлях до Дому» співпрацює з місцевими підприємцями, які зможуть взяти на роботу молодих людей.

Дізнайтеся, як ще можна допомогти вразливим дітям і сім’ям

 

90% воспитанников интернатов в Украине в будущем имеют проблемы с социализацией и трудоустройством. Особенно в сельской местности, где высокий уровень бедности. Для них Фонд “Дорога к дому” запустил Школу молодого фермера на своем хозяйстве в селе Либенталь под Одессой.

Сильный ураган разрушил теплицу на ферме в феврале 2020 года, весь урожай редиса и зелени был уничтожен. Зима близко. Срочно восстановить теплицу важно не только для Школы фермера. Подопечные трех центров Фонда для кризисных детей и женщин питаются органическими продуктами оттуда весь год. Если мы сейчас соберем средства и построим теплицу, наши подопечные уже в феврале будут иметь на столе свежие овощи и зелень.

Эта теплица – главная учебная площадка для практики в Школе молодого фермера. Эта программа менторского обучения навыкам агробизнеса, новым агротехнологиям и soft skills внедряется для молодых людей с трудностями в социальной адаптацией, а также ребят из сельских интернатов. Часть овощей и зелени идут на продажу, благодаря чему поддерживается работа фермы.

Продуктивная работа фермы имеет большое значение для устойчивости социальных программ Фонда для уязвимых детей, молодежи и женщин. Выпускники Школы молодого фермера смогут социализироваться и обеспечивать себя в дальнейшем: получить работу на ферме, агропредприятии, либо организовать свое фермерское хозяйство. Фонд «Дорога к Дому» сотрудничает с местными предпринимателями, которые смогут взять на работу молодых людей.

Узнайте, как еще можно помочь уязвимым детям и семьям

Я хочу (с)делать пожертвование(ия)

I want (to do donation

Я хочу зробити пожертвування

Call us!
Закрити

Ваше ім'я *

Ваша електрона адреса *

Тема повідомлення

Ваше повідомлення